Söndagsskolan

är för barn mellan 4 och 12 år och pågår samtidigt som söndagens gudstjänst. Vi finns alltid med i början
av varje gudstjänst och går sedan till våra olika åldersgrupper.
Varje samling innehåller en stunds bibelundervisning, ofta med hjälp av olika pedagogiska hjälpmedel som bilder eller saker. Vi sjunger och ber tillsammans (inget är för litet eller för stort att be om!). Sedan är det oftast tid för pyssel eller någon lek.

Under flera år har vi samlat in pengar till fattiga barn i Malawi i söndagsskolan. De barn som har med sig ett bidrag (vilket förstås är helt frivilligt) kan ge det i sin grupp den första söndagen varje månad.

Söndagsskolelärarna är frivilliga församlingsmedlemmar.

Barnvakt

För barn mellan 1 och 3 år finns barnvakt. Vi sjunger och leker tillsammans under enkla former. Detta är veckans höjdpunkt för många av de små!