Vi har här lagt in några predikningar från några av våra gudstjänster. På vår YouTubekanal hittar du några till. https://www.youtube.com/channel/UCE9C-LgbVYEeqyKFxzZDR2Q

Vill du följa våra gudstjänster online varje söndag kan du skicka din mailadress till: info@halleberg.se så skickar vi en länk inför varje gudstjänst.

Fredrik predikar från Lukas 15 om den förlorade sonen

Johan predikar från Johannes 3 om Nikodemus

Robert predikar från Psalm 84 om tåredalen

PREDIKAN OM BÖN – 31 JULI 2022