Under rubriken “Elever vittnar om religiöst tryck och obligatoriska andakter – skarp kritik mot Ljungskile folkhögskola” säger en tidigare elev i tidningen Bohusläningen att “Måndagar klockan tio skulle alla träffas i samlingssalen och lyssna på en präst från Hällebergsförsamlingen. Då fick vi religionen upptryckt i ansiktet”.

Folkhögskolans rektor Martin Callermo säger så här i tidningen: “Vi samverkar inte med Hällebergsförsamlingen. Det finns inga, vad jag kunnat utröna, kopplingar till Hällebergsförsamlingen”.

Vad vi kunnat ta reda på är det över 30 år sedan någon från Hällebergsförsamlingen haft andakter på folkhögskolan. Då var det endast av lärare som jobbade på folkhögskolan och som också var medlemmar i församlingen.

Vi beklagar att Bohusläningen valt att ta med uppgifter om en nutida koppling mellan församlingen och folkhögskolan trots att företrädare för båda organisationerna dementerar detta i tidningen. Det som gör tidningens agerande extra klandervärt är att våra dementier endast kan läsas av betalande prenumeranter. Övriga läsare får bara till sig uppgifterna i rubriken och ingressen, där man kan läsa att: “På måndagar skulle eleverna på Ljungskile folkhögskola träffas för att lyssna på en person från Hällebergsförsamlingen.” Vi hoppas att Bohusläningen tar till sig kritiken och rättar till felaktigheterna.