Körer

I församlingen finns flera körer för olika åldrar. Gemensamt för alla är att vi tycker om att sjunga tillsammans och lovsjunga Gud!

Sånglärkan

Sånglärkan är en barnkör som vem som helst mellan 6 och 13 år får vara med i. Den övar på torsdagar kl 16:00- 16:45. Välkommen!

Ungdomskören

Ungdomskören är till för dig som är mellan 12 och 30 år. Kören medverkar ofta vid möten i församlingen, både på söndagar och vid andra tillfällen.
Vi i kören vill föra fram evangeliet och ära Gud genom vår sång och personliga vittnesbörd. Våra övningar har bland annat en funktion som mötesplats där vi umgås med varandra och söker Gud tillsammans.
I slutet av varje övning har vi en andakt som ungdomarna turas om att ansvara för.
Ungdomskören övar varann fredag från kl 18:30.

Hällebergskören

Hällebergskören är till för dig som är över 27 år.
Vi vill i Hällebergskören ge uttryck för vår relation med Jesus, genom lovsånger och sånger som bygger upp församlingen. En annan viktig funktion med kören är att den är en naturlig träffpunkt för gemenskap.
Repertoaren kommer från olika tider och flera sånger har kommit till genom olika personer i kören.
Någon i kören ansvarar för en andakt på slutet och vi börjar oftast med lovsång och bön.
Kören medverkar regelbundet vid gudstjänster och gör detta ibland tillsammans med ungdomskören.
Hällebergskören övar varje fredag från kl 18:30.