Inställt / omställt

Vi ställer ställer om. Detta då de nya lokala råden från FHM uppmanar till det vid en ökad smittspridning.

Våra Gudstjänsterna är digitala tills vidare. Vill du vara med digitalt? Skicka ett mail till info@halleberg.se så skickar vi en länk.