Välkommen till Gudstjänst i Hällebergskyrkan!

Vi har gudstjänst varje söndag kl 11.00 (maj- augusti 10.00). För barn mellan 4 och 12 år är det söndagsskola under tiden.

 

Vad händer vid en gudstjänst?
Under första delen är både barn och vuxna med, och tillsammans är vi omkring 150 på en söndagsgudstjänst. Vi sjunger mycket tillsammans. Ofta sjunger någon kör eller sånggrupp och ibland är det någon som berättar om hur Gud gripit in i livet.

Efter 20-25 minuter går barnen till söndagsskola eller barnvakt. Sedan blir det predikan av en av församlingsmedlemmarna eller en gästande predikant.

Efter predikan är det en stund av bön och den som vill har möjlighet att komma fram för förbön.

Efter gudstjänsten är var och en välkommen att stanna kvar på fika.

Kan vem som helst komma till gudstjänsterna?
Javisst, det är det som är meningen! Alla är välkomna till våra gudstjänster på söndagar och till andra samlingar som vi annonserar om.

Skall man lägga pengar i kollekt under gudstjänsten?
Vi tar inte upp kollekt under våra gudstjänster. Om man vill ge en gåva till församlingens verksamhet finns det möjlighet att lägga den i en bössa i kyrkan.