Gemenskapsgrupper

Många i församlingen är med i en gemenskapsgrupp. En sådan grupp träffas oftast i ett hem en gång i veckan och fikar, pratar, sjunger, ber och läser i bibeln eller kanske nån bok tillsammans. Syftet är att det ska vara en enkel och varm gemenskap där var och en känner sig sedd och behövd.