Skolinspektionen genomförde den 11-12 september 2018 en riktad tillsyn av Hällebergsskolan och beslut fattades den 17 oktober 2018 (Dnr 41-2018:7818). Skolinspektionen fann då att skolan skulle göra åtgärder i undervisningen, skolans värdegrundsarbete samt inom elevhälsan.

Efter skolans skriftliga svar och skolinspektionens uppföljande besök skriver skolinspektionen i sitt beslut den 29 mars 2019 att: ”Skolinspektionen bedömer att tillräckliga åtgärder vidtagits för att avhjälpa påtalade brister. Skolinspektionen avslutar därmed tillsynen av Hällebergsförsamlingens verksamhet vid Hällebergsskolan.”

För mer information – kontakta huvudmannens representant Robert Åberg, mobil 0793-10 04 74.